Voor docenten

Zet je tanden in de toekomst!


Wereldwijde uitdagingen in de klas

Leer over de oorspong van ons eten

Eten lijkt vanzelfsprekend maar is het natuurlijk niet. Voordat ons eten op ons bord ligt is er over nagedacht en aan gewerkt door heel veel mensen. De kennismaking met de Rotterdamse Voedselpioniers brengt echte voorbeelden uit de hele voedselketen in de klas.

Werken met thema’s van morgen

Klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking dwingen ons om op een andere manier na te denken over ons eten. Energie, logistiek, gezondheid en afval zijn urgente thema’s waar Rotterdamse Voedselpioniers dagelijks mee bezig zijn. Ontwikkelingen in high-tech en slimme innovaties helpen ons om een beter antwoord te bieden op de vragen van morgen. Met de uitdagingen kunnen leerlingen concreet aan de slag met het vormgeven van hun toekomst.

Ontdek onze toonaangevende regio

Belangrijke innovaties in de voedings-industrie worden ontwikkeld in regio Rotterdam. Het ligt letterlijk om de hoek! Dankzij de ontmoetingen met Rotterdamse Voedselpioniers leren leerlingen hun omgeving beter kennen. Een aantal pioniers vindt het leuk vinden om leerlingen rond te leiden. Een leerzaam en leuk uitje!


Voedselpioniers gezocht!

Rotterdamse Voedselpioniers kunnen wel wat hulp gebruiken! Er is behoefte aan denk-en-doe-kracht. Met vijf verschillende uitdagingen krijgen leerlingen de kans om mee te denken over een urgent thema in de voedingsindustrie. De uitdagingen zijn bewust heel ‘dichtbij’ gehouden. Zoek de vorm die het beste bij jouw klas past. Laat leerlingen bijvoorbeeld zelf kiezen in welk thema ze hun tanden willen zetten of werk in een aantal lessen klassikaal alle uitdagingen uit.

Afval “Bedenk iets waardoor er op jouw school minder voedsel weggegooid wordt.”

Begin bijvoorbeeld door met de klas te onderzoeken waar en hoeveel voedsel er wordt weggegooid op jouw school. Bedenk vanuit dit gegeven een slimme oplossing om de hoeveelheid afval te verminderen of om van afval iets nieuws te maken.
Ook leuk: probeer met een echt prototype of het werkt!

Energie “Bedenk hoe een appel met zo min mogelijk energie van het land in jouw hand belandt.”

Begin bijvoorbeeld door met de klas te onderzoeken wat er allemaal voor nodig is om een appel van het land naar jouw hand te krijgen. Denk eens aan de afstand die moet worden overbrugd, de vorm van vervoer, de manier van plukken en verpakken. Ook leuk: teken op het bord een grote mond en aan de andere kant een appelboom. Bepaal samen alle stappen die nodig zijn en bedenk hoe je daar op een slimme manier energie voor gebruikt.

Gezondheid “Bedenk een nieuwe gezonde snack waar groente en/of fruit in zit.”

Begin door met de klas snacks te onderzoeken. Waar zijn ze van gemaakt en hoe gezond zijn ze eigenlijk? Of begin met een supergezond ingrediënt en probeer een vorm te bedenken waardoor het product nog lekkerder wordt. Vergeet niet om je nieuwe snack een pakkende naam en een handige verpakking te geven. Wie zou je blij kunnen maken met deze nieuwe snack? Ook leuk: organiseer een proeverijtje in de klas!

High-tech “Bedenk een machine of robot die jouw boterham met pindakaas kan smeren.”

Begin door met de klas te onderzoeken welke handelingen er allemaal nodig zijn voor het smeren van een boterham met pindakaas. Bedenk hoe een machine of robot dit helemaal kan overnemen. Je hoeft alleen nog maar op start te drukken. Laat een stappenplan tekenen. Ook leuk: een mooi uiterlijk voor de robot of bouw een schaalmodel!

Logistiek “Bedenk hoe jouw eten nog makkelijker en sneller bij jou thuis warm op je bord afgeleverd kan worden. ”

Begin door met de klas te onderzoeken wat allemaal van invloed is op de warmte van de pizza: de afstand, de snelheid, het materiaal van de koffer, het weer, etc. . Hoe kunnen we die positief beïnvloeden? Laat leerlingen vervolgens nadenken over manieren waarmee de pizza nóg warmer kan worden bezorgd. Ook leuk: een wedstrijdje warmste pizza van de klas!

Tip: ga met de klas op ontdekking bij één van de bedrijven die aansluit bij een thema.

Tip: kijk met de klas naar inspirerende voorbeelden bij elk thema op de website!


Een spannende verrijking van bestaande lessen

Een proeftuin voor grote thema’s

Grote thema’s als energie, afval, gezondheid, logistiek en high-tech kunnen met de vijf uitdagingen van de Rotterdamse Voedselpioniers op een aansprekende manier verrijkt worden. Leerlingen vinden er inspirerende voorbeelden uit de (regionale) praktijk en kunnen concreet aan de slag gaan.

Handig: Rotterdamse Voedselpioniers zijn een uitstekende bron bij het maken van profielwerkstukken

Kies de werkvorm die past

Afhankelijk van het type onderwijs, de klas en individuele voorkeuren van de leerlingen kan gekozen worden voor de meest passende werkvorm. Leerlingen kunnen kiezen voor het thema wat ze het meest aanspreekt. De thema’s kunnen afzonderlijk en klassikaal worden behandeld waarmee er meer diepgang onstaat. Door groepjes te maken rondom een thema kunnen alle toekomstige uitdagingen tegelijk aan de orde komen.

Van energizer tot periode-project

De zwaarte van de opdracht ligt in handen van de leerkracht. Bepaal zelf hoe grondig een onderzoek moet zijn. Volstaat een half uurtje googlen of past een bedrijfsexcursie eigenlijk ook? Stel zelf de eisen aan de presentatie van het idee. Moet het idee in opstelvorm worden beschreven of eindigt de uitdaging met een expo in de klas?


Onderzoekend en Ontwerpend leren...

Door de open benadering zijn de uitdagingen erg geschikt voor onderzoekend en ontwerpend leren.

Meer informatie over onderzoekend en ontwerpend leren vindt u hier.

1. Onderzoek de uitdaging

Leerlingen leren vanuit hun eigen verwondering en vragen de uitdaging beter begrijpen. Maak gebruik van alle middelen die voorhanden zijn zoals het internet en de bibliotheek. Denk ook eens aan een bedrijfsbezoek of het houden van een enquête. Het onderzoek levert aanknopingspunten op waarmee leerlingen aan de slag kunnen.

2. Verzin een goed idee

Bedenk een werkvorm waarmee leerlingen kunnen werken aan een idee. Associëren vanuit een mindmap, met post-its of gewoon met een potloodje en een stuk papier? Zorg voor een goede tijdspanne: een halfuurtje ‘snelkookpan’ is vaak effectiever dan lang sudderen.

3. Verbeeld het idee

Wanneer het idee is bedacht moet het worden overgebracht aan anderen. Leerlingen moeten het idee kunnen uitleggen op een heldere manier. Kies een passende werkvorm. Het maken van een prototype kan goed invoelbaar maken hoe iets gaat werken, maar kan technisch ingewikkeld zijn. Een 3d model of tekening kan overtuigend zijn. De materiaalkeuze (klei, karton, etc.) kan beeldbepalend zijn. Een powerpointpresentatie op het digi-bord kan natuurlijk ook goed werken. Zorg dan wel voor een goede inleiding (en applaus aan het einde)

4. Ontdek wat anderen ervan vinden

Test het idee. Laat leerlingen reageren op elkaars idee. Belangrijk: zorg voor opbouwende kritiek waarbij er vooral wordt meegedacht en niet alleen wordt afgekraakt. Ook leuk: laat leerlingen hun idee thuis presenteren aan ouders, verzorgers, grootouders, broers en zussen.

5. Maak het (nog) beter

Leerlingen passen het idee aan. De definitieve uitkomsten verdienen aandacht! Exposeer de eindresultaten in de aula, vertel erover in de schoolkrant. Nodig een Rotterdamse Voedselpionier uit om te komen kijken. Laat zien dat op jouw school leerlingen onderzoekend en ontwerpend bezig zijn met urgente thema’s.

Tip: We zijn gewend aan een wereld waarin alles er vanzelfsprekend, mooi en gelikt uitziet. Vergeet niet dat al die dingen ook ooit door anderen zijn bedacht en ontworpen op kladblokjes en zolderkamertjes! Het ontdekken van talenten begint bij doen!


Een praktisch en concreet LOB - instrument

Een LOB instrument

Door aan de slag gaan met de Rotterdamse Voedselpioniers wordt gewerkt aan loopbaancompetenties. Het is vanuit dit perspectief goed om te reflecteren op de opdracht. Leerlingen ontdekken tijdens de opdracht vaardigheden waar ze goed in zijn. Ze leren bovendien een nieuwe sector en bedrijven kennen die onderdeel gaan uitmaken van hun referentiekader.

Bijgevoegd is een evaluatieformulier (bijlage 1) wat kan worden ingevuld door leerlingen. Hiermee wordt bewust gereflecteerd op de ervaringen tijdens het uitvoeren van de opdracht. Consequent gebruik leidt tot een inzicht in vaardigheden, talenten en talent.

Bijlage 2: Een LOB-placemat

Speciaal voor het LOB-aspect biedt de Rotterdamse Voedelpioniers een instrument waarmee leerlingen op een laagdrempelige manier het gesprek over later kunnen voeren met ouders, verzorgers, broers, zussen en klasgenoten.

De placemat wordt ‘aan tafel’ gebruikt.
Het bestaat uit twee delen; een gezamenlijk gedeelte waarin een gesprek wordt gevoerd en een individueel gedeelte waarin leerlingen kort nadenken over vaardigheden, talenten en beroepen. Uiteraard ook te gebruiken in de klas!

De placemat is als bijlage toegevoegd.
Druk hem af op A3!

Gebruik in de klas

De website rotterdamsevoedselpioniers.nl is ontwikkeld voor gebruik op het smartboard of smartphone.

  • Stel in op een schermvullende weergave voor een optimaal gebruik.
  • Doorloop samen met de klas de website of geef leerlingen zelf de gelegenheid om de website te ontdekken.

Sluit je aan!

Benieuwd naar wat voor banen er zijn? Ga dan ook eens met je klas op bezoek bij een van de bedrijven die je vindt op deze website!’

Ps. Het gebruik van dit educatief materiaal is gratis!